Medicinska sektionen

och Läkepedagogiska/socialterapeutiska sektionen